Inscrieri an școlar 2016-2017

I.      NR DE LOCURI APROBATE PRIN PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL 2016-2017: 216  LOCURI DUPĂ CUM URMEAZĂ:
-GRUPA MICĂ: 50 DE LOCURI

-GRUPA MIJLOCIE: 75 DE LOCURI

-GRUPA MARE: 91 DE LOCURI

II.   NUMĂRUL LOCURILOR OCUPATE DUPĂ PERIOADA DE REÎNSCRIERE:

-GRUPA MICĂ: 1  LOC

-GRUPA MIJLOCIE: 51 DE LOCURI

-GRUPA MARE: 88 DE LOCURI

III.             NR. DE LOCURI LIBERE pentru anul școlar 2016-2017 rămase  după perioada de reînscrieri:  76 locuri după cum urmează:
1.     GRUPA MICĂ = 49 locuri  – copii care împlinesc 3 ani la  1.09.2016
2.     GRUPA MIJLOCIE = 24 locuri –  copii care împlinesc 4 ani la  1.09.2016
3.     GRUPA MARE =3 locuri – copii care împlinesc 5 ani la  1.09.2016

IV. ETPELE DE ÎNSCRIERE:

ETAPA  I

  1. A.     COLECTAREA CERERILOR  DE ÎNSCRIERE:  23.05.2016- 10.06.2016

ZILNIC ÎNTRE ORELE 10-12 din perioada de înscriere

  1. B.     PROCESAREA CERERILOR  DE ÎNSCRIERE: 13.06.2016 – 17.06.2016

 ETAPA a II-a(admiterea cererilor pe locurile rămae libere după ETAPAI):

27.06.2016-29.07.2016

  A. COLECTARE CERERI DE ÎNSCRIERE:  27.06.2016- 22.07.2016

ZILNIC ÎNTRE ORELE 10-12 din perioada de înscriere

            B. PROCESAREA CERERILOR  DE ÎNSCRIERE: 25.07.2016 – 29.07.2016

                 III.3. ETAPA DE AJUSTĂRI (admiterea cererilor pe locurile rămae libere după

               ETAPA a II-a):                01.08.2016 – 31.08.2016

ZILNIC ÎNTRE ORELE 10-12 din perioada de înscriere

V.    CRITERII DE DEPARTAJARE:

În sitația  în care numărul  cererilor de înscriere  este mai mare decât numărul de locuri stabilite prin proiectul de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și specifice, după cum urmează:

Criterii generale:

  1. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului  care provine de la o clasă de copii / un centru de plasament /plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  2. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte
  3. Existența unui frate/ surori înmatriculat/e  în unitatea noastră (nu necesită document doveditor)
  4. Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului

Notă:  Fiecare criteriu  trebuie justificat prin  documente  doveditoare. Validarea cererilor se va face în ordinea descrescătoarte a numărului de criterii generale cumulate de fiecare copil.

Criterii specifice și documente doveditoare care să susțină criteriul:

  1. Părinții au domiciliul/ reședința în circumscripția teritorială din care face parte grădinița     ( se dvedește cu actul de identitate, BI/CI al părinților);
  2. Apropierea locurilor de muncă ale părinților/susținătorilor legali ai copiilor de grădiniță       ( se dovedește cu adeverință de salariat );
  3. Încredinţarea copilului spre îngrijire, în mod legal, de către părinţii plecaţi la lucru în strinătate, rudelor până la gradul II/ unei persoane cu domiciliul  în circumscripția grădiniței  (se dovedește cu declaraţie notarială şi  și copie BI/CI a celui imputernicit).

Notă: Criteriile specifice  se aplică după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menționate.

În cazul  în care,  după aplicarea criteriilor generale, numărul  cererilor de înscriere  este mai mare decât numărul de locuri,  repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoarte a numărului de criterii specifice  cumulate de fiecare copil.

Pentru  justificarea oricărui criteriu din cele prezentate mai sus se vor prezenta documente justificative.

Afisarea rezultatelor înscrierilor se va face in maximum 3  zile lucrătoare  de la  încheierea perioadei de procesare a cererilor.

  VI. DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

1. copie după certificatul de naştere al copilului

2. copie după BI/ CI ale părinţilor/ tutuorilor

3.documente care să justifice unul din criteriile mai sus menționate.

Documentele vor fi asezate într-un dosar cu sină.

10.05. 2016                                                                                  

Director,

prof. Dăscălescu Tinica

 


×


×