SNAC 2017

CONFECȚIONARE DE MARȚIȘOARE/ FELICITARI

Activitate SNAC derulată în luna martie 2018,.”CONFECȚIONARE DE MĂRȚIȘOARE/ FELICITĂRI”, la CENTRUL ARLECHINO, Centru de zi pentru copii aflați în dificultate, din municipiul Târgoviște.

La această activitate au participat copiii grădiniței noastre,copii aflați în centru, persoanele care activează aici, precum și părinții preșcolarilor de la Grădinița cu PP nr. 1 Târgoviște.
Prin această activitate am urmărit implicarea copiilor în viața comunității locale; conștientizarea apartenenței la comunitate; dezvoltarea empatiei, a spiritului de echipă, de cooperare şi încredere în ceilalţi.


Rețeaua educațională Cuore

În anul școlar 2017-2018, a fost implementată Rețeaua educațională ”Cuore”, în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară având sloganul ,,Pentru că ne pasă! „, prin desfășurarea campaniei umanitare ”Dăruind vei dobândi” la nivelul grădinițelor din municipiul Târgoviște, in zonele prioritare de intervenție(ZPI) Laminorului, Romlux și Prepeleac.
În luna februarie 2018, Grădinița cu PP nr.1 Târgoviște a distribuit 69 pachete de hrană colectate de la grădinița noastră și de la celelalte unități implicate, unui număr de 7 unități școlare din municipiul Târgoviște ( pentru copiii care frecventează aceste școli și grădinițe și provin din ZPI).

Acord colaborare pentru implementarea retelei educationale SNAC CUORE


Grădiniţa cu program prelungit nr.1 Târgovişte a participat pentru al patrulea an consecutiv la campania „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC). Acţiunea a urmărit încurajarea implicării copiilor preşcolari , ca voluntari, în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în dificultate, în scopul susținerii procesului de incluziune socială şi de dezvoltare personală a acestora; implicarea voluntarilor și dezvoltarea spiritului de acțiune al celor mici.

Astfel, în perioada 13-17 noiembrie 2017, a fost colectată o cantitate de 110 kg. fructe şi legume de către micii voluntari SNAC de la cele 8 grupe de preşcolari, cantitate care a fost donată copiilor Şcolii Speciale Târgovişte. Prin această acțiune am urmărit dezvoltarea spiritului și a disponibilităților empatice în corelație cu nevoile individuale ale celorlalți, cu problemele unor persoane din comunitate, promovarea valorilor și principiilor europene – solidaritate, acceptare, prietenie, egalitate, nondiscriminare.

 


×


×