#ROVACCINARE Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Apel selecţie pentru proiectul Erasmus+, KAa229

Proiect de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiect doar între școli

 ”Inclusion through sensory integration”
2020-1-IS01-KA229-065808_3

 

În scopul selectării obiective, transparente şi nediscriminatorie a cadrelor didactice, membre ale echipei de proiect ERASMUS+, KA229,”Inclusion through sensory integration”, număr de referință proiect 2020-1-IS01-KA229-065808_3,  implementat de Grădinița cu PP nr.1 Târgoviște, în perioada 2020-2022, a fost distribuită electronic tuturor cadrelor didactice din unitate ”Procedura de selecție a membrilor echipei de proiect” cu anexele aferente.

Etapele de selecție se vor desfășura conform graficului:

1 Diseminarea proiectului pe site-ul grădiniței 22.09.2020
2 Diseminarea informațiilor referitoare la procesul de selecție 30.09.2020
3 Depunerea dosarelor și analizarea acestora de către comisia de evaluare 01.10- 06.10.2020
4 Selecția participanților și a rezervelor

( dacă este cazul)

07.10- 08.10.2020
5 Afișarea rezultatelor la panoul informativ 09.10.2020
6 Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin publicarea rezultatelor finale 10.10-11.10.2020

 

Coordonator proiect,

Prof. Popescu Florina

 


×


×