FAMILIA, DINCOLO DE CUVINTE…

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ‟FAMILIA, DINCOLO DE CUVINTE…„

EDIȚIA VI

AN ȘCOLAR 2020-2021

Organizat sub genericul ”Familia, dincolo de cuvinte…”, concursul interjudețean se înscrie în categoria iniţiativelor promovate de Grădinița cu program prelungit Nr.1 Târgoviște în cadrul ,,Zilei Internaționale a familiei”. Parteneriatul şcoală – familie reprezintă o problemă actuală importantă, evidențiată atât de documentele de politică educaţională la nivel naţional şi internaţional cât şi de cercetările în domeniul educaţional. În România, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, părinţii sunt consideraţi parteneri principali şi beneficiari ai procesului de învăţământ. Parteneriatul grădiniță-familie primește noi valențe în zilele noastre: părintele poate deveni sursă, resursă, suport al demersului didactic. Concursul interjudețean ”Familia, dincolo de cuvinte…” se adresează cadrelor didactice din învățământul preșcolar din județul Dâmbovița și județele partenere, urmărindu-se promovarea parteneriatului grădiniță-familie, oferind participanților accesul la exemple de bună practică.Scopul concursului îl reprezintă depistarea capacităților creatoare și cultivarea potenţialului artistic al preșcolarilor, promovarea principiilor, valorilor şi efectelor educației timpurii, exercitate în cadrul formal-grădinița și nonformal-familia, crearea oportunităţii pentru diseminarea exemplelor de bune practici valoroase în vederea creşterii calităţii învăţământului preșcolar.

La EDIȚIA A VI A, ORGANIZATĂ în acest an școlar,  ne-am bucurat de o prezență numeroasă: au participat cadre didactice din  8 județe (Bacău, Iași, Cluj, Hunedoara, Olt, Bihor, Sibiu și Dâmbovița), 60 de cadre didactice și 120 de preșcolari. Participanții au redat plastic tema familiei,dând  dovadă de creativitate, talent și originalitate.

 


×


×