Inscieri 2019 – 2020

ÎNSCRIEREA COPIILOR IN GRĂDINIŢĂ PENTRU

ANUL ŞCOLAR 2019-2020

I. NR DE LOCURI APROBATE PRIN PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2019-2020:

215 LOCURI DUPĂ CUM URMEAZĂ:
GRUPA MICĂ: 50 DE LOCURI
GRUPA MIJLOCIE: 76 DE LOCURI
GRUPA MARE: 89 DE LOCURI

II. NR. DE LOCURI PENTRU PERIOADA DE ÎNSCRIERI:
50 locuri după cum urmează:

 1. GRUPA MICĂ = 50 locuri – copii care împlinesc 3 ani la 1.09.2019
 2. GRUPA MIJLOCIE = 0 locuri– copii care împlinesc 4 ani la 1.09.2019
 3. GRUPA MARE = 0 locuri – copii care împlinesc 5 ani la 1.09.2019

III. PERIOADA DE COLECTARE A CERERILOR:
20.05.2019 – 07.06.2019

ORARUL ÎNSCRIERILOR:
20.05.2019 – între orele 9 -12
24.05 – 07.06 – între orele 9-12

IV. PROCESAREA CERERILOR : 10.06.2019- 11.06.2019

V. AFIŞAREA LISTELOR CU PREŞCOLARII ADMISI ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 – 14.06.2019

VI. CRITERII DE DEPARTAJARE:

În sitaţia în care numărul cererilor de înscriere, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri stabilite prin proiectul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020, vor fi aplicate, succesiv, criteriile de departajare generale stabilite de MEN şi criteriile specifice aprobate de CA al Grădiniţei cu PP nr.1 Târgovişte şi avizate de consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, după cum urmează:

Criterii generale:

 1. Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi ( situaţia copilului care provine de la o clasă de copii / un centru de plasament /plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi) ;
 2.  Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte
 3.  Existenţa unui frate/ surori înmatriculat/e în unitatea noastră (nu necesită document doveditor)
 4.  Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului

Notă:

 1. Fiecare criteriu trebuie justificat prin documente doveditoare. Validarea cererilor se va face în ordinea descrescătoarte a numărului de criterii generale cumulate de fiecare copil.
 2. În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoarte a numărului de criterii generale de departajare cumulate de fiecare copil; se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile mentionate mai sus, apoi copiiii care îndeplinesc două criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate.

Criterii specifice şi documente doveditoare care să susţină criteriul:

 1. Părinţii au domiciliul/ reşedinţa în circumscripţia teritorială din care face parte grădiniţa ( se dvedeşte cu actul de identitate, BI/CI al părinţilor)
 2. Încredinţarea copilului spre îngrijire, în mod legal, de către părinţii plecaţi la lucru în strinătate, rudelor până la gradul II/ unei persoane cu domiciliul în circumscripţia grădiniţei. (se dovedeşte cu act de împuternicire şi copie BI/CI a celui imputernicit)

Notă:

 1. Criteriile specifice se aplică după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menţionate.
 2. În cazul în care, după aplicarea criteriilor generale, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoarte a numărului de criterii specifice cumulate de fiecare copil.

VII. DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 1.  Copie după certificatul de naştere al copilului
 2.  Copie după BI/ CI ale părinţilor/ tutuorilor
 3.  Adeverinţe de salariat ale părinţilor
 4. Documente care să justifice unul din criteriile mai sus menţionate.

Documentele vor fi asezate într-un dosar de carton cu sină.

19.04.2019

Director, prof. Dăscălescu Tinica

 


×


×