C.E.A.C.

         GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIŞTE

 

 

GRAFICUL DE ACTIVITĂŢI AL CEAC

AN ŞCOLAR 2018-2019

 

       

DATA

TEMATICA ȘEDINȚEI CEAC

RESPONSABIL

17.09.2018

1. Discutarea și aprobarea indicatorilor prevăzuți în secțiunea Evaluare a aplicației https://calitate.aracip.eu. RAEI pentru anul școlar 2017-2018
2. Stabilirea formatului chestionarelor pentru părinți și aplicarea acestora

Membrii CEAC

 

26.09.2018

1. Reactualizarea componenței CEAC și stabilirea atribuțiilor membrilor comisiei;
2. Stabilirea documentelor, conform legislației în vigoare, necesare desfașurării activității CEAC în anul școlar 2018-2019
3. Centralizarea chestionarelor pentru părinți

CONSILIUL
PROFESORAL
Membrii CEAC

 

01.10.2018

1. Propunerea privind validarea RAEI pentru anul școlar 2017-2018, în CA, de către coordonatorul CEAC; Prezentarea RAEI 2017-2018 spre analiză în CP.

POPESCU FLORINA

 

10.10.2018

1. Prezentarea și validarea în CA a următoarelor documente :

  • Planul managerial 2018-2019;
  • Planul operațional al CEAC 2018-2019, semestrul I;
  • ROF 2018-2019;
  • Strategia CEAC pentru anul școlar 2018-2019; 
  • 2. Întocmirea şi afişarea graficului de observare a procesului de predare-învățare pentru anul școlar 2018-2019;

3. Finalizare RAEI 2017-2018;

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

POPESCU FLORINA
Membrii CEAC

 

22.10.2018

1.Initializarea RAEI 2018-2019 în format electronic, utilizând aplicația https://calitate.aracip.eu.
2.Initierea activitătilor din Planul de îmbunătățire :
a)  Evaluare inițială cu criterii standardizate pe grupe de vârstă
b) Elaborare proceduri în conformitate cu reglementările în vigoare

 

Membrii CEAC

PERMANENT

1. Completare RAEI în format electronic utilizând aplicația https://calitate.aracip.eu.
2. Analizarea activităților din grădiniță în vederea determinării necesității elaborării procedurilor operaționale și de sistem pentru acest an școlar

Membrii CEAC
Responsabili Comisii de lucru din grădiniță

26.11.2018

1. Stabilirea și studierea legislației în vigoare în vederea elaborării procedurilor
2. Stabilirea de sarcini în vederea elaborării procedurilor

Membrii CEAC

 

17.12.2018

1. Centralizarea  fișelor de observare a procesului de predare-învățare  perioada octombrie-decembrie 2018
2. Completarea Formularului de monitorizare internă: perioada 01.10.2018/ 17.12.2018  

 

POPESCU FLORINA
Membrii CEAC

 

28.01.2019

1. Analiza activitatilor  CEAC din semestrul I, anul școlar 2018-2019 ;
2. Elaborarea Raportului de activitate pe semestrul I, 2018-2019
3. Prezentarea in CP a Raportului de activitate pe semestrul I, 2018-2019
4. Analizarea rapoartelor semestriale ale comisiilor de lucru din unitate
5. Initierea activităților din Planul de îmbunătățire :
a) Elaborarea şi implementarea unui program educațional anual”Anul activităților outdoor”

 

POPESCU FLORINA
Membrii CEAC

 

25.02.2019

1. Centralizarea  fișelor de observare a procesului de predare-învățare pentru perioada ianuarie-martie 2018
2. Completarea Formularului de monitorizare internă, perioada 01.01.2018/ 31.03.2018
3. Inițierea activităților din Planul de îmbunătățire :
b) Îmbunătăţirea procesului de predare-învățare-evaluare prin implementarea Curriculum-ului educație timpurie-2018

 

POPESCU FLORINA
RESPONSABIL COMISIA METODICĂ

 

25.03.2019

1. Aplicarea de chestionare cadrelor didactice, personalului nedidactic, personalului didactic-auxiliar
2. Centralizarea și interpretarea chestionarelor aplicate cadrelor didactice, personalului nedidactic, personalului didactic-auxiliar

 

PSIHOLOG
TOMESCU ALIS

 

15.04.2019

1. Inițierea activităților din Planul de îmbunătățire 
a) Stimularea iniţiativelor de educație a familiei, prin abordarea cu prioritate a tematicii educaţiei nonviolente
b) Consolidarea și promovarea unei imagini pozitive a grădiniței în comunitate

Membrii CEAC
RESPONSABIL
Comisia pentru perfecționare și formare continuă

 

27.05.2019

3. Inițierea activităților din Planul de îmbunătățire 
a) Îmbunătățirea modului de desfășurare a activității comisiilor permanente din unitate.

POPESCU FLORINA
Membrii CEAC

10.06.2019

1. Şedinţa de analiză a activității CEAC pentru anul şcolar  2018-2019.
2. Elaborare Raportului anual de activitate a CEAC, an școlar  2018-2019.
3.Centralizarea fișelor de observare a procesului de predare-învățare pentru perioada aprilie-iunie 2019;
4. Completarea Formularului de monitorizare internă, perioada 01.04.2019/15.06.2019
5. Inițierea activităților din Planul de îmbunătățire 
a) Derularea unor activități de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate de cultura calităţii

 

POPESCU FLORINA
Membrii CEAC

NOTA: ȘEDINȚELE VOR AVEA LOC IN ZIUA DE LUNI, ÎN ULTIMA SĂPTAMÂNĂ A LUNII RESPECTIVE
COORDONATOR CEAC
PROF. POPESCU FLORINA

 


×


×