C.E.A.C.

         GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIŞTE

 

 

GRAFICUL DE ACTIVITĂŢI AL CEAC

AN ŞCOLAR 2019-2020

 

DATA

TEMATICA ȘEDINȚEI CEAC

RESPONSABIL

16.09.2019

1. Discutarea și aprobarea indicatorilor prevăzuți în secțiunea Evaluare a aplicației https://calitate.aracip.eu. RAEI pentru anul școlar 2018-2019

2. Stabilirea formatului chestionarelor pentru părinți și aplicarea acestora

Membrii CEAC

 

 

25.09.2019

 

1. Reactualizarea componenței CEAC și stabilirea atribuțiilor membrilor comisiei;

2. Stabilirea documentelor, conform legislației în vigoare, necesare desfașurării activității CEAC în anul școlar 2019-2020

3. Centralizarea chestionarelor pentru părinți

Membrii CEAC

 

02.10.2019

1. Validarea  RAEI 2018-2019 de către CA; 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

03.10.2019

1. Dezbaterea  și avizarea  RAEI 2018-2019 de către CP

CONSILIUL

PROFESORAL

 

04.10.2019

1. Finalizare RAEI 2018-2019;

POPESCU FLORINA

 

 

16.10.2019

1. Prezentarea și validarea în CA a următoarelor documente :

·      Planul managerial 2019-2020;

·      Planul operațional al CEAC 2019-2020, semestrul I;

·      ROF 2019-2020;

·      Strategia CEAC pentru anul școlar 2019-2020; 

2.      2. Întocmirea şi afişarea graficului de observare a procesului de predare-învățare pentru anul școlar 2019-2020;

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

 

POPESCU FLORINA

Membrii CEAC

 

21.10.2019

1.Initializarea RAEI 2019-2020în format electronic, utilizând aplicația https://calitate.aracip.eu.

2.Initierea activitătilor din Planul de îmbunătățire :

a) Elaborarea și revizuirea unor procedure în vederea punerii în practică a politicilor educaționale, respectându-se cerințele interne și externe și asigurând cadrul calității, în conformitate cu legislația în vigoare

b) Analizarea activităților din grădiniță în vederea determinării necesității elaborării procedurilor operaționale și de sistem pentru acest an școlar

c) Stabilirea și studierea legislației în vigoare în vederea elaborării procedurilor

d) Stabilirea de sarcini în vederea elaborării procedurilor

POPESCU FLORINA

 

Membrii CEAC

PERMANENT

1. Completare RAEI în format electronic utilizând aplicația https://calitate.aracip.eu.

 

Membrii CEAC

Responsabili Comisii permanente din grădiniță

25.11.2019

1.Abilitarea tuturor cadrelor didactice cu specificul activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii în unitate, prin participarea la întâlniri de lucru /alte activităţi organizate în grădiniță sau afara ei

Membrii CEAC

 

 

16.12.2019

1. Centralizarea  fișelor de observare a procesului de predare-învățare  perioada octombrie-decembrie 2019

2. Completarea Formularului de monitorizare internă: perioada 01.10.2019/ 16.12.2019  

 

POPESCU FLORINA

Membrii CEAC

 

27.01.2020

1. Analiza activitatilor  CEAC din semestrul I, anul școlar 2019-2020 ;

2. Elaborarea Raportului de activitate pe semestrul I, 2019-2020

3. Prezentarea in CP a Raportului de activitate pe semestrul I, 2019-2020

4. Analizarea rapoartelor semestriale ale comisiilor de lucru din unitate

5. Initierea activităților din Planul de îmbunătățire :

a) Promovarea și valorificarea diversității și interculturalității în educație, eliminarea discriminării

 

POPESCU FLORINA

Membrii CEAC

 

 

24.02. 2020

 1. Aplicarea de chestionare cadrelor didactice, personalului nedidactic, personalului didactic-auxiliar

2. Centralizarea și interpretarea chestionarelor aplicate cadrelor  didactice, personalului nedidactic, personalului didactic-auxiliar

POPESCU FLORINA

 

 

23.03.2020

1. Centralizarea  fișelor de observare a procesului de predare-învățare pentru perioada ianuarie-martie 2020

2.. Completarea Formularului de monitorizare internă, perioada 01.01.2020/ 31.03.2020

 

PSIHOLOG

TOMESCU ALIS

 

27.04.2020

1. Inițierea activităților din Planul de îmbunătățire 

a) Încurajarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice prin participarea la programme eTwinning, Erasmus+

 

Membrii CEAC

RESPONSABIL

Comisia pentru perfecționare și formare continuă

 

     25.05.2020

1. Inițierea activităților din Planul de îmbunătățire 

a) Monitorizarea completării documentelor școlare în conformitate cu prevederile Currciculum-ului pentru educație timpurie 2019

POPESCU FLORINA

Membrii CEAC

08.06. 2020

1. Şedinţa de analiză a activității CEAC pentru anul şcolar  2019-2020

2. Elaborare Raportului anual de activitate a CEAC, an școlar  2019-2020

3.Centralizarea fișelor de observare a procesului de predare-învățare pentru perioada aprilie-iunie 2020;

4. Completarea Formularului de monitorizare internă, perioada 01.04.2020/15.06.2020

5. Inițierea activităților din Planul de îmbunătățire 

a) Realizarea la nivelul grădiniței a unei broșuri cu exemple de bune practici pentru activitățile educative și extrașcolare

 

POPESCU FLORINA

Membrii CEAC

Cadre didactice

 

NOTA: ȘEDINȚELE VOR AVEA LOC IN ZIUA DE LUNI, ÎN ULTIMA SĂPTAMÂNĂ A LUNII RESPECTIVE

                                                                                                  COORDONATOR CEAC

                       PROF. POPESCU FLORINA

 


×


×