#ROVACCINARE Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Personal didactic

image002

DĂSCĂLESCU TINICA

DIRECTOR

STUDII:

Liceul Pedagogic –specialitatea educatoare

Colegiul Universitar Pedagogic– specialitatea institutori –ed.muzicală

Facultatea de științe și arte-specialitatea pedagoigie muzicală

Facultatea de Studii EconomiceMaster –Politici și management în educație

Vechime în învățământ: 39 ani

Vechime în funcție: 19 ani

Grad didactic : I

Titular

GRUPA MARE A

image003

POPESCU FLORICA

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

STUDII:

-Liceul Pedagogic Târgovişte –specialitatea educatoare

-Facultatea de sociologie şi psihologie,

 Universitatea Spiru Haret, Bucureşti –specialitatea psihologie

Vechime în învăţământ: 39 ani

Grad didactic: I

Titular

image005

GALIE MARIA

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

STUDII:

-Liceul Pedagogic Târgovişte –specialitatea educatoare

-Facultatea de sociologie şi psihologie,

 Universitatea Spiru Haret, Bucureşti –specialitatea psihologie

Vechime în învăţământ: 39 ani

Grad didactic: I

Titular

GRUPA MARE B

image007

GAVRILĂ MIHAELA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREŞCOLAR

STUDII:

– Liceul pedagogic  Târgovişte– specialitatea educatoare.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,Universitatea Valahia Târgoviște, Colegiul Universitar Pedagogic– specialitatea: institutori –muzică.

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea Valahia Târgoviște– specializarea : profesor învățământ primar și preşcolar.

Facultatea de Teologie si Stiinte ale Educatiei-,Universitatea Valahia Targoviste-masterand „Strategii didactice de comunicare si invatare eficienta”

 – Vechime în învățământ: 34 ani

– Grad didactic : I

Titular

image009

POPESCU FLORINA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREŞCOLAR

STUDII:

– Liceul pedagogic  Târgovişte– specialitatea educatoare.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,Universitatea Valahia Târgoviște, Colegiul Universitar Pedagogic– specialitatea: institutori –LIMBA ENGLEZA

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea Valahia Târgoviște– specializarea : profesor învățământ primar și preşcolar.

Facultatea de Teologie si Stiinte ale Educatiei-,Universitatea Valahia Targoviste-masterand „Strategii didactice de comunicare si invatare eficienta”

 – Vechime în învățământ: 34 ani

– Grad didactic : I

Titular

GRUPA MICA B

image011

NISTOR ALICE

STUDII

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Colegiul Universitar Pedagogic, Universitatea Valahia din Târgoviște– specializarea:Institutor Invatamant Preprimar

Facultatea de Stiinte Juridice,Socilae si Politice,Universitatea Valahia Targoviste,specializarea:Profesor invatamant primar si preprimar

Facultatea de Teologie si Stiinte ale Educatiei-,Universitatea Valahia Targoviste-masterand „Strategii didactice de comunicare si invatare eficienta

Vechime in invatamnat:10 ani

Grad didactic:II

Titular

image013

STĂNCIULICĂ STELUȚA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

STUDII:

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea Valahia din Târgoviște- specializarea, profesor învățământ primar și preșcolar

Facultatea de Teologie si Stiinte ale Educatiei-,Universitatea Valahia Targoviste-masterand „Strategii didactice de comunicare si invatare eficienta”

Vechime în învățământ: 7 ani

Grad didactic :II

Titular

GRUPA MARE D

image015

VASILE MIHAELA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

STUDII

Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște, specializarea învățători-educatoare

Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București, specializarea Administrarea Afacerilor

Facultatea de Științe Economice, Universitatea Valahia din Târgoviște, Master Contabilitate

Vechime în învățământ: 7 ani

Grad didactic: DEFINITIV

Titular

image017

PANAIT MARIA

EDUCATOARE

STUDII

Institutul pedagogic de educatoare

Vechime în învățământ:44 de ani

Grad didactic: I

Suplinitor

GRUPA MICA A

image019

VERONICA FURCOI

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR

STUDII:

-Liceul Pedagogic CAROL I Câmpulung-Muscel–specialitatea educatoare

-Facultatea de sociologie și psihologie, Universitatea Spiru Haret, București –specialitatea psihologie

Vechime în învățământ: 40 ani

Grad didactic: I

Titular

image025

IMPARATEL IONELA MADALINA

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

STUDII:

-Liceul Pedagogic Târgoviște –specialitatea învăţători-educatoare

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea Valahia din Târgoviște- specializarea, profesor învățământ primar și preprimar

Vechime în învățământ: 12 ani

Grad didactic : I

Titular

GRUPA MIJLOCIE A

image023

CIOBANU ELENA MONICA
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREPRIMAR

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREPRIMAR

STUDII:

Facultatea de Ingineria Mediului și Biotehnologii-Specializarea inginer agronom

-Colegiul Universitar Pedagogic– specialitatea institutor

Facultatea de științe și arte-specializarea profesor învățământ primar și preprimar

Master –Politici și management în educație

Vechime în învățământ: 16 ani

Grad didactic : I

Titular

image021

IORGA GEORGIANA MARIA

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

STUDII:

-Colegiul Constantin Cantacuzino –instructor pentru activităţi extraşcolare

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea Valahia din Târgoviște- specializarea, profesor învățământ primar și preprimar

Vechime în învățământ: 1 an

Fără grad didactic

Suplinitor

GRUPA MIJLOCIE B

image027

BURLACU NICULINA

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

STUDII:

-Liceul Pedagogic Târgoviște –specialitatea educatoare

-Facultatea de sociologie şi psihologie,

 Universitatea Spiru Haret, Bucureşti –specialitatea psihologie

Vechime în învăţământ: 39  ani

Grad didactic: I

Titular

image029

NEAGU MARIA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR

STUDII:

– Liceul Pedagogic Campulung Muscel –specialitatea educatoare

– Facultatea de sociologie și psihologie,

 Universitatea Spiru Haret, București –specialitatea psihologie

Vechime în învățământ: 32 ani

– Grad didactic: I

Titular

GRUPA MARE C

image032

GAMBA VALENTINA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR

STUDII:

-Liceul Pedagogic Târgoviște –specialitatea educatoare

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea Valahia din Târgoviște- specializarea, profesor învățământ primar și preprimar

Vechime în învățământ: 40 ani

Grad didactic: I

Titular

image034

RUXANDRA ȚOPA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR

STUDII:

– Liceul Pedagogic Târgoviște –specialitatea educatoare

– Facultatea de sociologie și psihologie,

 Universitatea Spiru Haret, București –specialitatea psihologie

Vechime în învățământ: 36 ani

Grad didactic: I

Titular


×