Personal didactic

image002

DĂSCĂLESCU TINICA

DIRECTOR

STUDII:

-Liceul Pedagogic –specialitatea educatoare

-Colegiul Universitar Pedagogic- specialitatea institutori –ed.muzicală

-Facultatea de științe și arte-specialitatea pedagoigie muzicală

-Facultatea de Studii Economice- Master –Politici și management în educație

Vechime în învățământ: 39 ani

Vechime în funcție: 19 ani

Grad didactic : I

Titular

GRUPA MARE A

image003

POPESCU FLORICA

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

STUDII:

-Liceul Pedagogic Târgovişte –specialitatea educatoare

-Facultatea de sociologie şi psihologie,

 Universitatea Spiru Haret, Bucureşti -specialitatea psihologie

-Vechime în învăţământ: 39 ani

Grad didactic: I

Titular

image005

GALIE MARIA

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

STUDII:

-Liceul Pedagogic Târgovişte –specialitatea educatoare

-Facultatea de sociologie şi psihologie,

 Universitatea Spiru Haret, Bucureşti -specialitatea psihologie

-Vechime în învăţământ: 39 ani

Grad didactic: I

Titular

GRUPA MARE B

image007

GAVRILĂ MIHAELA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREŞCOLAR

STUDII:

- Liceul pedagogic  Târgovişte– specialitatea educatoare.

- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,Universitatea Valahia Târgoviște, Colegiul Universitar Pedagogic- specialitatea: institutori –muzică.

- Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea Valahia Târgoviște- specializarea : profesor învățământ primar și preşcolar.

-Facultatea de Teologie si Stiinte ale Educatiei-,Universitatea Valahia Targoviste-masterand „Strategii didactice de comunicare si invatare eficienta”

 - Vechime în învățământ: 34 ani

- Grad didactic : I

Titular

image009

POPESCU FLORINA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREŞCOLAR

STUDII:

- Liceul pedagogic  Târgovişte– specialitatea educatoare.

- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,Universitatea Valahia Târgoviște, Colegiul Universitar Pedagogic- specialitatea: institutori –LIMBA ENGLEZA

- Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea Valahia Târgoviște- specializarea : profesor învățământ primar și preşcolar.

-Facultatea de Teologie si Stiinte ale Educatiei-,Universitatea Valahia Targoviste-masterand „Strategii didactice de comunicare si invatare eficienta”

 - Vechime în învățământ: 34 ani

- Grad didactic : I

Titular

GRUPA MICA B

image011

NISTOR ALICE

STUDII

-Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Colegiul Universitar Pedagogic, Universitatea Valahia din Târgoviște- specializarea:Institutor Invatamant Preprimar

-Facultatea de Stiinte Juridice,Socilae si Politice,Universitatea Valahia Targoviste,specializarea:Profesor invatamant primar si preprimar

- Facultatea de Teologie si Stiinte ale Educatiei-,Universitatea Valahia Targoviste-masterand „Strategii didactice de comunicare si invatare eficienta

Vechime in invatamnat:10 ani

Grad didactic:II

Titular

image013

STĂNCIULICĂ STELUȚA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

STUDII:

-Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea Valahia din Târgoviște- specializarea, profesor învățământ primar și preșcolar

-Facultatea de Teologie si Stiinte ale Educatiei-,Universitatea Valahia Targoviste-masterand „Strategii didactice de comunicare si invatare eficienta”

Vechime în învățământ: 7 ani

Grad didactic :II

Titular

GRUPA MARE D

image015

VASILE MIHAELA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

STUDII

-Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște, specializarea învățători-educatoare

-Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București, specializarea Administrarea Afacerilor

-Facultatea de Științe Economice, Universitatea Valahia din Târgoviște, Master Contabilitate

Vechime în învățământ: 7 ani

Grad didactic: DEFINITIV

Titular

image017

PANAIT MARIA

EDUCATOARE

STUDII

-Institutul pedagogic de educatoare

Vechime în învățământ:44 de ani

Grad didactic: I

Suplinitor

GRUPA MICA A

image019

VERONICA FURCOI

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR

STUDII:

-Liceul Pedagogic CAROL I Câmpulung-Muscel–specialitatea educatoare

-Facultatea de sociologie și psihologie, Universitatea Spiru Haret, București -specialitatea psihologie

-Vechime în învățământ: 40 ani

Grad didactic: I

Titular

image025

IMPARATEL IONELA MADALINA

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

STUDII:

-Liceul Pedagogic Târgoviște –specialitatea învăţători-educatoare

-Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea Valahia din Târgoviște- specializarea, profesor învățământ primar și preprimar

Vechime în învățământ: 12 ani

Grad didactic : I

Titular

GRUPA MIJLOCIE A

image023

CIOBANU ELENA MONICA
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREPRIMAR

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREPRIMAR

STUDII:

-Facultatea de Ingineria Mediului și Biotehnologii-Specializarea inginer agronom

-Colegiul Universitar Pedagogic- specialitatea institutor

Facultatea de științe și arte-specializarea profesor învățământ primar și preprimar

Master –Politici și management în educație

Vechime în învățământ: 16 ani

Grad didactic : I

Titular

image021

IORGA GEORGIANA MARIA

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

STUDII:

-Colegiul Constantin Cantacuzino –instructor pentru activităţi extraşcolare

-Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea Valahia din Târgoviște- specializarea, profesor învățământ primar și preprimar

Vechime în învățământ: 1 an

Fără grad didactic

Suplinitor

GRUPA MIJLOCIE B

image027

BURLACU NICULINA

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

STUDII:

-Liceul Pedagogic Târgoviște –specialitatea educatoare

-Facultatea de sociologie şi psihologie,

 Universitatea Spiru Haret, Bucureşti -specialitatea psihologie

-Vechime în învăţământ: 39  ani

Grad didactic: I

Titular

image029

NEAGU MARIA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR

STUDII:

- Liceul Pedagogic Campulung Muscel –specialitatea educatoare

- Facultatea de sociologie și psihologie,

 Universitatea Spiru Haret, București -specialitatea psihologie

-Vechime în învățământ: 32 ani

- Grad didactic: I

Titular

GRUPA MARE C

image032

GAMBA VALENTINA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR

STUDII:

-Liceul Pedagogic Târgoviște –specialitatea educatoare

-Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea Valahia din Târgoviște- specializarea, profesor învățământ primar și preprimar

-Vechime în învățământ: 40 ani

Grad didactic: I

Titular

image034

RUXANDRA ȚOPA

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR

STUDII:

- Liceul Pedagogic Târgoviște –specialitatea educatoare

- Facultatea de sociologie și psihologie,

 Universitatea Spiru Haret, București -specialitatea psihologie

-Vechime în învățământ: 36 ani

Grad didactic: I

Titular


×