#ROVACCINARE Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Misiunea Grădiniței

Misiunea grădiniței noastre de a asigura o educație modernă, complexă și completă, de înaltă calitate copiilor de nivel preșcolar, în acord cu valorile și principiile Uniunii Europene. Grădinița noastră îşi propune asigurarea unui cadru instituțional educațional de calitate, modern, armonizat cu principiile europene prin:

 • fiecare zi petrecută în grădiniţă să fie una EXTRAORDINARĂ;
 • în tot ceea ce întreprinde, copilul să găsească BUCURIE;
 • copilul să participe activ la experienţe de învăţare să conştientieze că totul în jurul său are VALOARE;
 • să lucreze în ritmul propriu, în funcție de nevoile, trebuinţele şi caracteristicile lui, deoarece fiecare copil este UNIC;
 • • relaţiile de parteneriat cu familia, care să asigure continuitate şi coerenţă în demersul educaţional, deoarece suntem o ECHIPĂ

GRĂDINIŢA NR.1 TÂRGOVIŞTE VA AVEA ÎN VEDERE:

 • Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să care abordeze dezvoltarea holistică a copiilor în domenii largi pentru dezvoltare și susține relizarea unui echilibrul adecvat între învățare și dezvoltarea armonioasă a personalității;
 • Realizarea demersului didactic printr-o abordare integrată a activităţilor, multidisciplinară/interdisciplinară;
 • Cunoaşterea, recunoaşterea şi respectarea valorilor naţionale şi ale celor europene;
 • Jocul este activitatea copilului prin care acesta se dezvoltă natural, prin urmare stă la baza conceperii activităţilor didactice de toate tipurile;
 • Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.
 • Asigurarea accesului egal şi sporit al copiilor spre cunoaştere şi acţiune în condiţiile unui învăţământ de calitate şi securizant;
 


×


×