POVESTEA DE DIMINEAȚĂ – Plan de activități  2 – Erasmus +

OBIECTIVE ·       Să manifeste curiozitate pentru textul literar ·       Să înteleagă conținutul unui text literar audiat sau citit ·       Să formuleze întrebari și răspunsuri în legatura cu textul audiat  IMPACT ·       Cunoașterea unor povești reprezentative pentru poporul român și cultura română. ·       Transmiterea prin intermediul povestirii a unor valori umane universal ·       Dezvoltarea exprimării orale, întelegerea și utilizarea corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale.


JOC TRADIȚIONAL ROMÂNESC – Plan de activități  2 – Erasmus +

OBIECTIVE ·        Să  dezvoltam interesul copiilor  lor pentru cântece și jocuri tradiționale românesti ·        Să interpreteze cântecul ·        Sa execute jocul respectând regulile IMPACT ·        Cunoașterea unor cântece și jocuri tradiționale reprezentative pentru tara noastră. ·        Dobândirea unor cunoştinţe cu privire la dansuri traditionale ·        Dobandirea unor deprinderi de a se misca pe baza unui cantec A stone bridge A stone bridge was destroyed And washed away by flowing water We will build another one, downstream

Citeste pe larg


DESENE PE CALCULATOR-LOCURI FRUMOASE DIN ȚARA MEA – Plan de activități  2 – Erasmus +

OBIECTIVE ·        Să utilizeze programul Paint pentru a desena locuri cunoscute din tara noastră; ·        Să  precizeze ce reprezintă propriul desen; ·        Să  argumenteze de ce a ales sa deseneze acele locuri.   IMPACT ·        Dezvoltarea unor  calităţi personale ca, gândirea logică, imaginaţia, perspicacitatea, creativitatea, puterea de concentrare; ·        Dobândirea unor cunoştinţe cu privire la locurile cunoscute din ţara noastră. ·        Dobandirea unor deprinderi de a utiliza calculatorul.  


TEATRU DE PĂPUȘI – Plan de activități  2 – Erasmus +

OBIECTIVE ·        Să  dovedească înțelegerea aunui text, prin redarea acestuia prin intermediul teatrului de masă, de păpuși ·        Sa urmareasca firul logic al sevențelor poveștii redate prin intermediul teatrului de păpuși IMPACT ·        Formarea si dezvoltarea unor competente de comunicare in scopul educarii unor atitudini pozitive fata de mesajele diferitelor povesti din țările participante la proiect și de cultivare a unor aptitudini literare ·        Dezvoltarea exprimării individuale a copiilor,

Citeste pe larg


Proiectele Erasmus +, Oportunitate de Învățare pentru Profesorii de La Grădinița Cu PP Nr.1 Târgoviște

În perioada 26-28.02.2019, a avut loc a doua activitate transnațională de învățare-predare-formare din cadrul proiectului de schimb interșcolar finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +, KA229, „I`m Really Proud of My Country”, activitate desfășurată în Yalova, Turcia. Proiectul „I`m really proud of my country” are ca scop promovarea comunicării culturale internaționale în rândul copiilor și cadrelor didactice din diferite instituții educaționale, îmbunătățirea competențelor

Citeste pe larg


Proiect educațional în parteneriat cu centrul Europe Direct Târgoviște “EU-ROpa copiilor, 100!”, an școlar 2018-2019 activitatea nr. 2

În luna februarie s-a desfășurat a doua activitate a proiectului educațional “EU-Ropa copiilor, 100!” în parteneriat cu Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, proiect care are ca scop Promovarea valorilor europene prin activităţi educative diverse prin implicarea preşcolarilor, cadrelor didactice, voluntarilor Centrului Europe Direct Târgoviște;  Valorificarea educaţiei cetăţeniei europene în grădiniţe prin intermediul activităţilor bazate pe curriculumul pentru educație timpurie, în spiritul respectului faţă de diversitate;  Educaţia pentru cetăţenie democratică, multiculturală

Citeste pe larg


GRĂDINIȚA ȘI BISERICA, PORȚI ȘI SUFLETE DESCHISE!

PARTENERIAT LOCAL CU BISERICA ALBĂ  din TÂRGOVIȘTE 2018/2019


BULETIN INFORMATIV “CE ȘTIU DESPRE ȚARA MEA?” (TEST) FEBRUARIE 2019

OBIECTIVE Promovarea valorilor țării:  tradiții, locuri,însemne IMPACT Formarea sentimentelor de dragoste față de țară Familiarizarea copiilor cu caracteristicile tarii: steag, stema,costum popular.


ATELIER DE SCRIERE – SCRIERE CUVINTE PE CONTUR DAT

BULETIN INFORMATIVATELIER DE SCRIERESCRIERE CUVINTE PE CONTUR DATIANUARIE  2019 OBIECTIVE ·         Dezvoltarea capacitatii de a intelege si transmite , ganduri, semnificatiii mijlocite de limbajul scris. ·         Dezvoltarea de competențe sociale și interpersonale (lucrul în echipă, cooperarea, colaborarea); IMPACT ·        Imbunătăţirea cunoștințelor lingvistice în limbile partenerilor de proiect


Anul 2019, „Anul Cărţii” la Grădinița cu PP nr.1 Târgoviște

Ziua Internațională a Cititului Împreună, 01.02.2019,  a fost celebrată la Grădinița cu PP nr.1 Târgoviște, prin prezența doamnei bibliotecare Petre Camelia de la Bibilioteca Județeană I.H.Rădulescu, secția copii Al.I Brătescu Voinești. ”Cărțile sunt privite ca fiind o terapie pentru minte și suflet, iar copiii sunt deschiși la noi experiențe,  să se aventureze în lumea magică a basmelor. Important e cum îi ajutăm să le placă

Citeste pe larg


ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Click aici pentru detalii


×


×