Anunț selecție echipă de proiect ”My world – Your world – Our world”, 2019-1-UK01-KA229-061410_2

APEL SELECŢIE PENTRU PROIECTUL ERASMUS+, KA229

 

Proiect de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiect doar între școli

 

”MY WORLD – YOUR WORLD – OUR WORLD”
2019-1-UK01-KA229-061410_2

În scopul selectării obiective, transparente şi nediscriminatorie a cadrelor didactice, membre ale echipei de proiect ERASMUS+, KA229, ”MY WORLD – YOUR WORLD – OUR WORLD”, număr referință proiect- 2019-1-UK01-KA229-061410_2, implementat de Grădinița cu PP nr.1 Târgoviște, în perioada 2019-2021, a fost distribuită electronic tuturor cadrelor didactice din unitate ”Procedura de selecție a membrilor echipei de proiect” cu anexele aferente.

Etapele de selecție se vor desfășura conform graficului:

  1. Depunerea dosarelor și analizarea acestora: 17-20.09.2010
  2. Selecția participanților: 23.09.2019
  3. Afișarea rezultatelor la panoul informativ din unitate: 24.09.2019
  4. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora prin publicarea rezultatelor finale: 25.09.2019

Coordonator proiect,

Prof. Popescu Florina

 


×


×