Familia Dincolo De Cuvinte 2021 – 2022

Grădinița Cu Program Prelungit Nr 1 Târgoviște
Concursul Județean
‟Familia Dincolo De Cuvinte„
2021-2022
Ediția VII

Organizat sub genericul ,,FAMILIA, DINCOLO DE CUVINTE…”, concursul județean,  se înscrie în categoria iniţiativelor promovate de GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGOVIȘTE în cadrul ,,Zilei Internaționale a familiei”.  

Parteneriatul şcoală – familie reprezintă o problemă actuală importantă, evidențiată atât de documentele de politică educaţională la nivel național şi internaţional cât şi de cercetările în domeniul educațional.

Concursul județean ”Familia, dincolo de cuvinte…” se adresează cadrelor didactice din învățământul preșcolar din județul Dâmbovița și județele partenere, urmărindu-se promovarea parteneriatului grădiniță-familie, oferind participanților accesul la exemple de bună practică. 

Scopul concursului îl reprezintă depistarea capacităților creatoare și cultivarea potenţialului artistic al preșcolarilor, promovarea principiilor, valorilor şi efectelor educației timpurii, exercitate în cadrul formal-grădinița și nonformal-familia.

Și la această ediție,participarea a fost intensă: ne-au onorat cu prezența  150 de cadre didactice și 200 de preșcolari. Cadrele didactice participante au reprezentat județele: Bacău, Sibiu, Vaslui, Timiș,Vâlcea, Vrancea,Mehedinți, Dâmbovița și Municipiul București. 

Tuturor participantilor le-au fost  garantate pe parcursul derularii concursului (inclusiv la realizarea expozitiei) drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 și legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr.679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură cu acesta.

 

 


×


×