MICUL CREȘTIN

„MICUL CREȘTIN”- Proiect educațional în parteneriat cu Parohia Albă din Târgoviște, anul școlar 2022-2023

Grădinița cu program prelungit nr.1 din Târgoviște a continuat derularea în anul școlar 2022-2023 a Proiectul educațional „MICUL CREȘTIN ”, în parteneriat cu cu Parohia Albă din Târgoviște.

Activitățile derulate în cadrul parteneriatului au urmărit: cunoașterea unor tradiții și obiceiuri specifice sărbătorilor religioase ortodoxe; formarea atitudinii de respect față de locul de rugăciune, biserică, față de preoții bisericii; formarea virtuților creștine și cultivarea comportamentului moral-religios; educarea atitudinii de toleranță între copiii care aparțin diferitelor culte; formarea și stimularea trăsăturilor pozitive de caracter ( prietenie, respect, politețe, ajutor reciproc, omenie, dărnicie).

Activitățile derulate în cadrul Proiectului sub genericele: „Semnul Sfintei cruci și icoanele”; „Astăzi s-a născut Hristos!- Crăciunul, sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos”; „Hristos a înviat!- sărbătoarea Sfintelui Paște”; „Pilde biblice”- povestirile și lecturile cu conținut religios, au contribuit la creșterea nivelului de implicare şi de motivare al copiilor si părinţilor în ceea ce privește educația religioasă.

 


×


×