Buletin informativ Septembrie 2019

PLAN DE ACTIVITĂŢI 2

Pentru  activităţile desfăşurate în această lună am avut ca scop atingerea următoarelor obiective:

 • Dobândirea unor deprinderi de bază – abilitatea de a comunica într-un mod constructiv în diverse medii;
 • Prezentarea patrimoniului cultural al propriei ţări şi al Europei, copiilor, în scopul creşterii conştientizării

pentru conservarea şi promovarea identităţii naţionale;

 • Încurajarea participării active a preşcolarilor în cadrul procesului de învăţare, folosind creativitatea

copilului ca principal instrument al activităţilor centrate pe artă;

 • Utilizarea TIC pentru a împărtăşi informaţii cu partenerii despre activităţile proiectului şi dezvoltarea

competenţelor digitale în vederea prezentării activităţilor proiectului;

 • Încurajarea elevilor şi profesorilor pentru participarea activă la activităţile proiectului prin promovarea

competenţelor de prezentare a propriului patrimoniu cultural, pentru a afla mai multe informaţii despre propria ţară şi de a disemina aceste informaţii partenerilor de proiect.

Pentru realizarea acestor obiective am realizat următoarele activități:

LUMEA POVEȘTILOR ILUSTRATĂ DE COPII

REALIZARE DESENE CU SCENE DIN POVEȘTI

 • Să cunoască povești reprezentative pentru poporul român și cultura română.
 • Să redea prin intermediul desenului scene din povestea preferată.
 •  Să deseneze personaje cunoscute din povești populare românești.
 • Să argumenteze de ce a ales să deseneze acele personaje.
 • Să deseneze povești și personaje preferate de ei.
 • Să redea prin desen în mod original propriile idei, sentimente și atitudini legate de un anumit fragment dintr-o poveste;
 •  Să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în vederea  realizării temei;
 •  să-și consolideze cunoștințele cu privire la personajele și poveștile învățate.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

            În cadrul acestei activități au participat un număr de 95 preșcolari de la grupele mare  “A”, mare “B”, mijlocie „A”, mijlocie „C” unde au avut ca temă”Lumea poveștilor ilustrată de copii”. În cadrul întâlnirii de dimineață educatoarele au prezentat preșcolarilor imagini din poveștile cunoascute de mincuți iar aceștia au recunoscut cu drag fiecare poveste și fiecare personaj. Preșcolarii au descris fiecare personaj și au descoperit care erau personajele ce au făcut fapte bune, și personajele care au făcut fapte rele. Preșcolarii au realizat o piramidă a personajelor punându-le în vârful piramidei pe cele pozitive.

La centrul Artă preșcolarii au intrat și au desenat liber fiecare scene sau personaje din poveștile care le-au plăcut cel mai mult. Preșcolarii au fost încântați deoarece au putut să deseneze liber personajele preferate.

După finalizarea desenelor preșcolarii au realizat o expoziție cu acestea fiecare în grupa sa.

IMPACT

 • Dobândirea unor cunoştinţe cu privire la personajele preferate.
 • Dezvoltarea unei exprimări verbale corecte.
 • Dezvoltarea creativității prin intermediul desenului liber.
 • Dezvoltarea capacității de a-și exprima liber sentimentele și opiniile legate de faptele eroilor din povești.
 • Manifestarea unui comportament plăcut față de activitate.

 

PRODUSELE ACTIVITĂȚII

ACTIVITĂȚI GRUPA MARE “A”

ACTIVITĂȚI GRUPA MARE “B”

ACTIVITĂȚI GRUPA MIJLOCIE “A”

ACTIVITĂȚI GRUPA MIJLOCIE “C”

ÎNTOCMIT, PROF. STĂNCIULICĂ STELUȚA – REPONSABIL EVALUARE

 


×


×